PSİKOLOJİK TESTLER

Bireylerin kişisel özelliklerini, bilişsel yeteneklerini, davranış ve düşünce yapılarını birtakım psikolojik yöntemler ile saptama süreci, psikolojik değerlendirme olarak adlandırılır.

Psikiyatrik görüşme, aile öyküsü, sosyal öykü, geçmiş kayıt ve tedaviler ile bireyin dıştan gözlemi psikolojik değerlendirmenin temelini oluşturur. Bu süreçte psikolojik testler, yapılandırılmış görüşme çizelgeleri ve derecelendirilmiş ölçekler de önemli rol oynar.
Psikolojik testleri, “Davranış örneklerinin standartize edilmiş objektif ölçümü” olarak tanımlayabiliriz. Psikolojik testler bireyin davranışlarını yorumlar, bunu hem diğer insan davranışlarıyla, hem de bireyin değişik zamanlardaki davranışlarıyla karşılaştırır.

İnsan davranışlarını örneklerken amaç o anki davranışı ölçmek değil, o örnek bağlamında diğer davranışlar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Hedef, kişinin hangi durumlarda nasıl davranacağını öngörmektir. Psikolojik testler kişinin zihinsel, duygusal ve davranışsal özellikleriyle ilgili ölçüm yaparlar.

Profesyonel ekibimiz, ilgili literatürdeki en son araştırmalar ışığında çalışmakta ve danışanlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Nihai amacımız, danışanlarımızın psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve onların kişisel, duygusal ve psikolojik gelişimlerini desteklemektir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Çalışma Saatleri : Pazartesi-Cumartesi, 10:00-18:00
© 2023 Psikodem Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Hemen Ara
×