Özgül Öğrenme Güçlüğü

 

Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu kendi düşünce süreçlerinden geçirdiği ve farklı sürelerde kalıcı olan davranışlardır. Erken yaşta daha hızlı ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşirken ileriki yaşlarda bu öğrenme yavaşlayabilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü ise insanın yaşamı boyunca devam eden nörolojik temeli olan bir bozukluktur. Normal veya normalin üstünde zekâya sahip olan, nörolojik herhangi bir rahatsızlığı veya duyusal eksikliği olmayan bireylerin; okuma, aktif dinleme, konuşma, akıl yürütme, matematik becerilerini kazanma ve sosyal etkileşim gibi konularda sorun yaşaması ile kendi performansının altında bir performans göstermesi anlamına gelen gelişimsel bir bozukluğu ifade eder.

Alt Tipleri

• Disleksi (Okuma Bozukluğu)
• Disgrafi (Yazma Bozukluğu)
• Diskalkuli (Sayısal Bozukluk)

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Erken çocukluk döneminde bu durumları yaşayan bireyler farklı sorunlarla baş etmek durumunda kalabilirler. Bunlar Özgül Öğrenme Güçlüğünün belirtilerini oluşturur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Akademik Sorunlar

Çocuğun herhangi bir zekâ problemine sahip olmamasına rağmen okuma-anlamada zorluk yaşaması, yazı yazmada normalin üstünde bir güçlük göstermesi veya eksik yazması, matematiksel becerileri hızlıca unutması ya da tam bir öğrenme gerçekleştirememesi gibi sorunlar çocuğun akademik başarısını olumsuz etkiler.

 İşitsel ve Görsel Bellek Sorunları
Bu dönemde çocuklar fonolojik farkındalıkta ve görsel becerilerde zorluk yaşayabilirler. Bazı sesleri ve harfleri çıkarmada zorluk, harfleri karıştırma(b-d), yüksek sesle okunan metni anlamama gibi bazı işitsel sorunlar yaşayabilirler. Görsel becerilerde ise şekil-zemin oryantasyonu yapamama, geometrik şekilleri çizememe ve uzaklık-derinlik algılama işlevlerinde zorluk yaşayabilirler.

• Dil Sorunları

Genellikle dil becerileri çok fazla gelişmez. Sentaks güçlükler yaşayabilirler. Yani kelimeleri dilin yapısına uygun olarak sıralayıp konuşmak bireyler için zor hale gelebilir. Çocuğun anlaşılır bir şekilde konuşmuyor olması, kelime dağarcığının zayıf olması, sözel belleğin güçlü olmaması ve sesleri anlayamaması ileride okuma güçlüğü yaşamasına neden olabilir.

• Organizasyon ve Oryantasyon Sorunları
Zaman kavramlarını tam olarak algılayamadıkları için zamanı yönetmede sorun yaşarlar. Bir yerde bulunduklarında oraya adapte olmada sorun yaşayabilir, yer-yön karıştırabilir ve sağ ile solunu ayırt etmede bazı sorunlar yaşayabilirler.

 Zamanı Algılama Sorunları

Zamanları karıştırabilir veya hangisinin ne ifade ettiğini tam olarak anlayamayabilirler. Örneğin, dün, bugün, yarın, birazdan, 10 dakika sonra, 1 saat sonra..

• Motor Koordinasyon Sorunları

Genelde el-göz koordinasyonları zayıftır ve çizim yapmada veya bir çizimi taklit etmede güçlük yaşarlar. Düğme ilikleme, makas kullanma, ayakkabı bağcıklarını bağlama veya geometrik şekiller çizme gibi durumlarda bazı güçlükler görülebilir.